Grip op grondstoffen en hergebruik: ‘In 2050 moet de economie volledig circulair draaien’

In de bouwwereld van de toekomst streeft Bork naar een circulaire benadering, waarin hergebruik van grondstoffen en emissieloos werken centraal staan. Dat doen we al sinds de oprichting van het bedrijf. “We zien circulariteit niet alleen als een noodzaak, maar als een kans om de impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan een gezondere planeet”, vertelt Arnout Vos - commercieel manager bij Bork Groep - enthousiast.

Veilige werkomgeving

“Onze bedrijfsvisie omvat twee pijlers: hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, zoals Circulair Mineraal, en een veilig en gezond gebruik van gebouwen. Volgens de vastgestelde overheidsdoelstellingen streven we ernaar om tegen 2030 voor 50% en tegen 2050 voor 100% circulair te zijn. Onze missie gaat verder dan alleen het naleven van deze regelgeving. Het gaat ons om het creëren van een duurzame cultuur binnen de sector om bij te dragen aan een leefbare wereld voor de toekomst. Dit vertalen we in het breedste zin van het woord. We hebben onlangs een deel van onze dieselapparatuur vervangen door elektrische alternatieven. Niet alleen voor een lagere uitstoot van stikstof, ammoniak en CO2, maar ook voor een gezondere werkomgeving van onze medewerkers en de omgeving. Dit streven we breed na, van het vervoer van medewerkers op bouwplaatsen tot het gebruik van elektrische vrachtwagens, rupskranen, minimaterieel en handgereedschap, met als doel een veilige werkomgeving voor iedereen.”

Om deze visie te realiseren, zijn samenwerking en innovatie essentieel. “Technisch gezien liggen de mogelijkheden er om meer te bereiken. Er is dus veel meer mogelijk dan dat we nu tot uitvoering brengen. De markt beschikt over voldoende investeringscapaciteit om circulariteit snel naar een groter marktaandeel te brengen, waardoor de gestelde doelen van bijvoorbeeld 50% eerder haalbaar worden. Het is essentieel om de ruimte te krijgen om naar deze verandering toe te groeien. Als deze kans wordt beperkt door gebrek aan vrijgemaakte budgetten, zal de innovatiekracht verdwijnen en zal het behalen van gestelde doelen bemoeilijkt worden. Zolang opdrachtgevers geen enkele oplegging krijgen, met daarin de boodschap dat ze een ‘x’ aantal procent circulair materiaal moeten toepassen, gaat de opdrachtgever bijna altijd voor de goedkoopste oplossing. Het is een feit dat zolang het door euro’s wordt gedreven, we niet tot een circulaire economie komen. Het blijft dan lineair. Je moet eerst de spelregels aanpassen voordat je iets kunt bewerkstelligen. Vanuit goed bedoelde initiatieven gaat de bouwwereld niet veranderen. Dan krijg je de welbekende deksel op de neus.”

Overheid als transitieversneller

“De overheid kan een relevante rol spelen in het versnellen van circulariteit. Als zij namelijk meer zouden vasthouden aan bepaalde normen die bijdragen aan lagere uitstoot en een hogere circulariteit zouden opdrachtgevers de projecten wel toekennen aan door circulariteit gedreven oplossingen. Deze oplossingen brengen op korte termijn weliswaar meer kosten met zich mee maar, op de lange termijn zal de versnelling door de omvang de innovatiesnelheid in de sector verhogen en dus de kosten verlagen, waarbij wat nu 100 euro kost binnen enkele jaren slechts 50 euro zal zijn.”

Cruciaal belang

“Het is wat ons betreft van cruciaal belang om koplopers in de bouwsector de ruimte te geven en barrières weg te nemen. Dit kan worden bereikt door middel van initiatieven die de regelgeving, vergunningen en andere obstakels aanpakken, waardoor alternatieve routes mogelijk worden. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de bouw van een circulaire hal op onze werf. Hoewel de kosten voor een circulair gebouw hoog kunnen zijn, kunnen dergelijke investeringen op de lange termijn renderen. Het is wel van essentieel belang dat de overheid dit soort initiatieven promoot door bijvoorbeeld een snellere verwerking van vergunningsaanvraag of bijvoorbeeld lagere leges. Op die manier is de overheid een promotor en katalysator van vernieuwend en circulair bouwen.”

Gerelateerde berichten

18 april 2024

Grip op grondstoffen en hergebruik

Lees meer
+
20 maart 2024

Circulaire Bouwinnovatie

Lees meer
+
02 september 2021

Eerste vlog online!

Lees meer
+