Bork: familiebedrijf sinds 1946

De geschiedenis van ons familiebedrijf gaat terug tot 1946. Toen zag grootvader en ondernemer Jan Bork potentie in een tekort aan (bouw)materialen na de Tweede Wereldoorlog. Hij begon deze materialen, van hout tot prikkeldraad, uit West-Nederland te verzamelen en te verhandelen. Boeren en aannemers waren gretige afnemers, aangezien deze materialen schaars en kostbaar waren.

Bork Groep terug in de tijd - Verzamelen & Verhandelen

Onze missie?

Een veilig en duurzaam gebruik van gebouwen.

Met het opdrogen van de bron aan materiaal in het westen en met het teruglopen van de handel in gebruikt materiaal, verschoof de aandacht van Bork naar de sloop. Want, door te slopen werd het mogelijk om bruikbaar materiaal direct bij de bron te halen. Met Stuifzand (nabij Hoogeveen) als thuisbasis werd vanaf toen deze kans in de markt benut. In de jaren ‘80 en ‘90 kwam daar het besef bij dat sommige stoffen in gebouwen een bedreiging voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Daarmee is het verwijderen van deze gevaarlijke materialen uit gebouwen en de omgeving een belangrijke extra taak binnen Bork geworden.

Ruimte voor vooruitgang

Als innovatief koploper binnen de sloop-, recycling- en saneringsbranche, willen we een waardevolle bijdrage leveren aan een wereld die we met trots kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Het verwezenlijken van deze droom begint volgens ons door simpelweg een beetje beter op elkaar en de omgeving te letten. Daarom slopen wij met respect voor omgeving, mens en dier. Dankzij een duurzame mindset, allerlei technische ontwikkelingen én een innovatief gedachtegoed kunnen we onze missie steeds beter nastreven. Zo zijn wij, samen met een aantal andere kop(s)lopers in de sloopbranche, aanjagers van de zo gewenste circulaire kringloop en maken wij ‘ruimte voor vooruitgang’.

circulair bouwen

Duurzaamheid

Circulaire transitie
Binnen een circulaire toekomst is slopen een belangrijk onderdeel van het bouwen van de toekomst. De lijn: grondstoffen produceren > bouwen > slopen > afvoeren naar stortplaats, zal heel snel tot het verleden behoren. De sloop- en de bouwbranche vervullen hierbij een hele belangrijke rol. Door voorop te lopen met innovatieve methodes en voortdurend te anticiperen op maatschappelijke behoeften, onderscheiden we ons ten opzichte van branchegenoten.

 


Kop(s)lopers
We leveren een grote bijdrage aan de recycling en hergebruik van diverse materialen. Zo
zijn we voortdurend op zoek naar manieren om grondstoffen terug te winnen die hergebruikt kunnen worden. Ook lopen wij voorop als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve methodes waarmee we van betonpuin nieuwe grondstoffen en toeslagmaterialen kunnen maken. Onze participatie in de werkgroep Circulair Mineraal is daar een voorbeeld van. Hierbij focussen we ons op het geschikt maken van minerale materialen uit het sloopproces als grondstof voor het oorspronkelijke product. Zo wordt sloopbeton bewerkt tot grondstoffen voor de cement- en betonindustrie. Een ander voorbeeld is onze ‘circulaire marktplaats’ waar we materialen die een tweede leven verdienen in de etalage zetten.


Een sloper aan het werk - Bork Sloopwerken

Veiligheid

We zorgen er bij Bork met elkaar voor dat gevaarlijke stoffen worden verwijderd, zodat er een veilig gebruik van gebouwen en een veilige leefomgeving kan worden gecreëerd. Hiervoor innoveren we voortdurend op het vlak van sanering van risicovolle stoffen en materialen. Want saneren én slopen is precisiewerk. Daarnaast focussen we ons op veilige werkomstandigheden voor zowel mens als omgeving. We zijn in het bezit van alle benodigde certificeringen waarmee we aantonen dat we volgens alle geldende regels en richtlijnen werken. Dit garandeert bijvoorbeeld óók dat de gerecyclede producten die wij aanbieden schoon zijn en geschikt voor hergebruik. Tevens werken wij volgens de CO2-prestatieladder, trede 3, omdat wij het belangrijk vinden om onze CO2-uitstoot te reduceren.

Bekijk certificaten

Kwaliteit

Bij Bork staat kwaliteit hoog in het vaandel en we doen er dan ook alles aan om dat te garanderen. Daarom richten we ons op innovatie in de breedste zin van het woord. We investeren in onze mensen door middel van regelmatige trainingen en opleidingen zodat onze kennis altijd up-to-date is. Ook investeren we in technische ontwikkeling, denk hierbij aan het nieuwste materieel waardoor we altijd en in elke omstandigheid vakkundig ons werk kunnen uitoefenen. Daarnaast gelooft Bork in samenwerken om zo kwaliteit te waarborgen, want samen kom je verder dan alleen. Daarom zijn we al jarenlang actief deelnemer binnen de branchevereniging voor sloopaannemers en asbest-verwijderaars: Veras (Vereniging van Aannemers in de Sloop). 


Technische ontwikkeling in de sloop

MVO

Oog voor onze omgeving
We streven voortdurend naar een financieel gezonde en succesvolle onderneming waarbij de betrokkenheid en loyaliteit van onze werknemers, veiligheid, kwaliteit, winst voor het milieu en een persoonlijke relatie met de klant in alle gevallen voorop staan. Als professioneel en toegankelijk familiebedrijf, dat goed en verantwoord wil ondernemen, ontzorgen we onze opdrachtgevers van A tot Z, waarbij we alle afspraken nakomen en garant staan voor 100% tevredenheid. Daarbij hebben we oog voor onze omgeving en zien haar maatschappelijke functie als een van onze speerpunten.

 


Diverse initiatieven
We zorgen er bij de aanschaf van nieuwe machines voor dat deze milieuvriendelijk, energiezuinig en daarnaast zo ergonomisch mogelijk zijn. Ook verdiepen we ons in de achtergrond en herkomst van alle producten die ingekocht worden en begeleiden we via de gemeente Wajongmedewerkers. Daarnaast ondersteunen we diverse evenementen en initiatieven in de omgeving en is ons bedrijf regelmatig het toneel van reddingsacties en/of workshops van Stichting Oger Zoekhonden. Ten slotte houden we rekening met een speciale aanrijroute richting onze hoofdvestiging in Stuifzand – waardoor de omliggende dorpskernen worden ontzien – en voorkomt het gebruik van ons filterbassin (meander) dat er stof op oppervlaktewater terechtkomt.