Sloop brug Hasselt

Bij Bork staat ieder sloopproject in het teken van vakmanschap met oog voor veiligheid, kwaliteit en respect voor de omgeving. Deze aspecten kwamen wederom samen bij de sloop van een brug in de Klinkerweg te Hasselt. Door deze brug te demonteren, hebben we ruimte geschapen voor het plaatsen van een nieuwe en veiligere variant.

Dit project in cijfers
7,3
7,3
7,3
ton asfalt hergebruikt
110,44
110,44
110,44
ton beton hergebruikt

Efficiënt en eigentijds

In opdracht van Knipscheer Infrastructuur is Bork op 19 mei 2020 begonnen met de sloopwerkzaamheden rondom de brug in de Klinkerweg in Hasselt. Dit project is op efficiënte wijze in tweeënhalve dag afgerond, iets eerder dan de oorspronkelijke planning. Aanleiding van dit project was de aantasting van de brug door ASR, een verschijnsel dat beton inwendig uit elkaar drukt. Dit gold zowel voor deze brug in de Klinkerweg als voor de brug over kanaal Broek in de Boerderijweg te Hasselt. Ook voor de brug in de Boerderijweg hebben wij in een eerdere fase (maart 2020) op identieke wijze de sloop uitgevoerd. Beide bruggen kunnen op deze manier vervangen worden om zo weer te voldoen aan de eisen van deze tijd.

 

Een veilige omgeving

We zijn de sloopwerkzaamheden begonnen met het verwijderen van asfaltlagen en leuningen. Vervolgens hebben we het dek van de brug gedemonteerd, de heipalen onder de brug getrokken en de ondersteunende landhoofden aan het begin en eind van de brug verwijderd. Ook hebben we vier asbesthoudende hemelwaterafvoerbuizen gesaneerd. Tijdens de sloop hebben we een plateau onder de brug geplaatst zodat al het puin kon worden opgevangen en geen vervuiling voor de omgeving zou opleveren. Het betonpuin en overige materialen hebben we afgevoerd voor eigen recycling. Tijdens de werkzaamheden bleef de omgeving van de brug bereikbaar via omleidingsroutes. Zo hebben we een succesvol project kunnen realiseren op duurzame wijze en met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving.

Project in beeld

Bent u op zoek naar ruimte voor vooruitgang?

Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. 0528 - 33 12 25