Circulaire demontage / sloop twintig woningen Sleen en Schoonoord

 

In november 2020 kreeg de Bork Groep de uitnodiging van Stichting Woonservice om in te schrijven op het slopen van 20 woningen. In de uitnodiging werd duidelijk dat het om een circulaire sloop ging. Door de rol die Stichting Woonservice heeft bij Drenthe Woont Circulair zijn zij anders gaan kijken naar sloop en bouw en hun rol in de bouwkolom. Daarom hebben zij gekozen voor een andere vorm van aanbesteden van de te slopen woningen.

Samen met Stichting Woonservice hebben we in 2021 een start gemaakt voor deze circulaire sloop. Gezamenlijk hebben we gekeken hoe we dit project het beste konden aanpakken waarin de samenwerking tussen beide partijen centraal stond. Er werd vooral gewerkt als partners in plaats van opdrachtgever en opdrachtnemer wat het project ten goede is gekomen.

Dit project in cijfers
1.414 M2
1.414 M2
1.414 M2
dakbeschot hergebruikt
1.334
1.334
1.334
balken hergebruikt
60 m3
60 m3
60 m3
isolatiechips teruggeplaatst onder andere woningen
10,58 ton
10,58 ton
10,58 ton
gips hoogwaardige gerecycled

Inventarisatie

Na gunning van de opdracht en overleg met Stichting Woonservice heeft Bork de woningen op een gedetailleerd niveau in kaart gebracht. Deze inventarisatie omvat alle materialen die mogelijk in aanmerkingen komen voor hergebruik. In het geval van de woningen in Sleen en Schoonoord is ervoor gekozen om alle woningen volledig te inventariseren om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige materialen en hun kwaliteit.

Materialen die we demonteren en geschikt zijn voor hergebruik bieden we aan in de markt. Voor de zakelijke markt is Bork aangesloten bij het platform Insert. Op dit platform worden op zakelijk gebied vraag en aanbod van circulaire materialen bij elkaar gebracht. Hier is een groot deel van de materialen die in de woningen zaten op aangeboden en verkocht.

Demontage materialen

Tijdens de inventarisatiefase en de gesprekken met Stichting Woonservice hebben we besloten zoveel mogelijk materialen, zelfs die met de kleinste waarde, te demonteren.

 • Groot aantal radiatoren;
 • Houten kozijnen;
 • Deuren, zowel paneel- als achterdeuren;
 • Houten vloeren;
 • Houten balken;
 • Houten dakbeschot;
 • Dakpannen;
 • Dakgoten;
 • Isolatiechips;
 • Keukens;
 • Stalen balken;
 • Klinkers;
 • Schutting;
 • Vlizotrappen.

Resultaat

De Bork Groep kijkt met veel plezier terug op dit eerste circulaire project wat is gedraaid in samenwerking met Stichting Woonservice. Het resultaat is dan ook volledig naar wens. Een circulaire sloop waarin veel materialen en grondstoffen een nieuwe eigenaar hebben gevonden. Dit proces is uitgevoerd langs de meetlat van de Stichting VERAS waardoor er ook een certificaat gehaald is. Op deze manier hebben we met elkaar aangetoond dat we het circulaire sloop proces beheersen.

 

Verificatie circulair sloopproject

Na overleg met onze opdrachtgever, Stichting Woonservice, is besloten om dit circulaire project aan te melden voor het verificatietraject circulair sloopproject van de Stichting VERAS. Hieronder een korte toelichting over deze verificatie van de Stichting VERAS:

‘’De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Maar hoe tonen sloopaannemers aan dat zij duurzaam en circulair slopen? Hoe kunnen we het thema circulariteit koppelen of toevoegen aan de BRL Veilig en Milieukundig Slopen? Wat is wenselijk en haalbaar? SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben na uitvoerige consultatierondes met diverse stakeholders de Verificatieregeling Circulair Sloopproject opgesteld: een projectverificatie als uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen. De Verificatieregeling Circulair Sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen.’’

Voor deze verificatie op projectniveau heeft de Bork Groep meegewerkt aan het bovengenoemde pilotproject. Voor het traject is de certificerende instelling, in dit geval Normec, ook tweemaal op bezoek geweest. Allereerst voor een bezoek aan de projectlocatie en vervolgens aan het einde van het traject om de stoffen- en projectverantwoording na te zien. 20 april 2022 was de uitreiking van het certificaat. Uit handen van Normec ontvingen zowel Stichting Woonservice als de Bork Groep het certificaat.

 

Recente projecten

Circulaire demontage / sloop twintig woningen Sleen en Schoonoord
In november 2020 kreeg de Bork Groep de uitnodiging van Stichting Woonservice om in te schrijven op het slopen van 20 woningen. In de uitnodiging werd duidelijk dat het om een circulaire sloop ging. Door de rol die Stichting Woonservice heeft bij Drenthe Woont Circulair zijn zij anders gaan kijken naar sloop en bouw en hun rol in de bouwkolom. Daarom hebben zij gekozen voor een andere vorm van aanbesteden van de te slopen woningen.
Sporthal de Marsch en CBS De Kooi
Bork heeft in 2020 de opdracht gekregen om de sporthal De Marsch in Paterswolde en OBS + GZ De Kooi circulair te demonteren/slopen. De gemeente Tynaarlo heeft deze opdracht via RW Advies B.V. aanbesteed. De sporthal in Paterswolde bestond uit een tweetal hallen (groen en geel) met bijbehorende tribunes, kantine, kleedkamers, etc. De school in Eelde bestond uit een schoolgebouw inclusief een gymzaal.
Circulaire demontage school Ruinerwold
Bij Bork draait alles om het ‘nieuwe slopen’. Dit betekent dat wij niet alleen een gebouw of installatie weghalen, of demonteren, maar ook meedenken in het gehele bouwproces.
Renovatiesloop en asbestsanering Melkhal Enschede
Onze missie bij Bork is het zorgen voor een veilig en duurzaam gebruik van gebouwen. Vanuit die missie, en een prettige samenwerking rondom een sloopproject in het verleden, heeft de Rabobank ons de opdracht gegeven om de oude Melkhal aan de Raiffeisenstraat in Enschede klaar te maken voor een nieuwe invulling.