Circulair slopen van 36 woningen in Nieuw-Roden

Circulair slopen is een belangrijk onderdeel van het bouwen van de toekomst. Binnen onze projecten proberen we dan ook zo min mogelijk materialen richting de afvalberg af te voeren en zoveel mogelijk terug de markt op. Zo ook voor de stichting Woonborg uit Vries: in maart 2020 zijn we gestart met het circulair slopen van 36 woningen in Nieuw-Roden. Door het slopen van deze woningen hebben we ruimte gecreëerd voor de bouw van 36 nieuwe ‘Nul op de Meter-woningen’. Deze 17 gezinswoningen en 19 levensloopbestendige woningen zullen evenveel energie opwekken als nodig is voor het huis(houden) van een gemiddeld Nederlands gezin.

Dit project in cijfers
3156
3156
3156
ton mengpuin hergebruikt
80
80
80
ton hout hergebruikt
7
7
7
ton glas gerecycled

Samen inzetten op hergebruik

Het circulair slopen van de woningen in Nieuw-Roden was ook vanuit de opdrachtgever een specifieke wens. Bij de inschrijving van het project hebben we daarom een inschatting gemaakt van de materialen en grondstoffen die ten behoeve van hergebruik en recycling uit dit project gehaald konden worden. Binnen Bork hebben we een aantal partners waarmee we samen inzetten op het hergebruik van materialen, zo ook binnen dit project. Deze partners helpen ons de materialen die wij uit de gebouwen oogsten een tweede leven te geven, waardoor we kunnen bijdragen aan een duurzaam en circulair gebruik.

Sloop- en nieuwbouwplan

Het sloop- en nieuwbouwplan van dit project bestaat uit twee fasen. Voor de eerste fase van dit project hebben we de sloop van 24 woningen aan de Burgemeester Bloemerstraat verzorgd. De nieuwbouwwerkzaamheden in die straat starten direct na de zomer. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste woningen in 2021 klaar. Daarna start de volgende fase: de sloop van de woningen aan de Madelief. Het plan is dat die nieuwe woningen uiterlijk in 2022 opgeleverd worden.

Materialen

Uit de 24 woningen zijn veel materialen gedemonteerd ten behoeve van hergebruik. Zo zijn alle vaste trappen, vlizotrappen en keldertrappen – mits voldoende kwaliteit – volledig gedemonteerd en opnieuw aangeboden. Eén van onze vaste partners, namelijk Hoekstra Materiaal, heeft uiteindelijk circa 20 van deze trappen overgenomen om weer door te verkopen. Hoekstra Materiaal neemt vaker hout uit gedemonteerde gebouwen van ons over voor hergebruik of doorverkoop. Daarnaast zijn alle te slopen woningen in Nieuw-Roden voorzien van een dakraam. Deze dakramen zijn allemaal gedemonteerd en uit de woningen gehaald. In de aanbesteding is duidelijk gemaakt dat de dakramen zouden vervallen aan de opdrachtgever, die het voornemen heeft om de dakramen weer te hergebruiken. Ook zijn er 9 Hager groepenkasten door een andere partij opgekocht; deze worden opnieuw ingezet of er worden onderdelen van deze kasten gebruikt.


trappen worden hergebruikt bij andere projecten

Grondstoffen

Glas en houten balken
In dit project hebben we 100% van het glas losgemaakt van de verschillende kozijnen en dit gescheiden in een container afgevoerd. Het glas wordt gerecycled om nieuw glas van te maken. Verder zijn bij de sloop van de woningen alle daken volledig gedemonteerd. Allereerst zijn de dakpannen van de daken gehaald, om vervolgens met een kraan de daken van de gebouwen te halen. Daarbij is een deel van de houten balken verkocht aan een van onze partners. Deze partij gaat deze balken gebruiken als binnenbekleding in een kantoorpand in Eindhoven. Deze samenwerking is tot stand gekomen met behulp van Insert, de online marktplaats waar vraag en aanbod van circulaire materialen bij elkaar wordt gebracht.


Vrijkomend hout en puin
Al het hout uit de woningen wat niet direct werd hergebruikt – denk aan kozijnen, deuren, en keukenkastjes – hebben we aangeleverd bij de meubelindustrie. Het hout wordt hierbij geshredderd, waarna er nieuwe spaanplaten van worden gemaakt. Het is ook mogelijk om dit hout aan te bieden bij biomassacentrales. Deze centrales zetten het hout in om energie op te wekken. Dit betekent dat 100% van dit materiaal kan worden hergebruikt, gerecycled of gebruikt als energieopwekking. Ten slotte zat er naast hout ook nog een hoeveelheid puin in de woningen. Gezien de relatief geringe hoeveelheid betonpuin, waaronder de dakpannen, is het puin niet gescheiden afgevoerd, maar als mengpuin. 100% van dit mengpuin is, na gebroken te zijn, aangeboden aan de wegenindustrie als menggranulaat voor fundatie onder de wegen.

Bent u op zoek naar ruimte voor vooruitgang?

Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. 0528 - 33 12 25