Sanering

In de jaren ‘80 en ‘90 ontstond het besef dat sommige stoffen in gebouwen een bedreiging voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Daarmee is het verwijderen van deze gevaarlijke materialen uit gebouwen en de omgeving een belangrijke extra taak binnen Bork geworden.

Bij Bork zorgen we er met elkaar voor dat gevaarlijke stoffen worden verwijderd, zodat er een veilige leefomgeving kan worden gecreëerd. Bork is de specialist in voor asbest-, chroom-6 en lithiumsaneringen. Onze gecertificeerde en ervaren specialisten beschikken over de benodigde vakkennis, het allerbeste materieel en een goed inlevingsvermogen in de klant. Zo kunnen wij in alles onze missie naleven: een veilig en duurzaam gebruik van gebouwen, industriële installaties, openbare ruimte, infrastructuren, enz.

Asbestsanering

Binnen- en buitensanering
Asbest is een zeer verraderlijke en gevaarlijke stof. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 800 mensen aan asbest-gerelateerde ziekten. Daarom zijn juist bij asbestsanering vakkundigheid, veiligheid en het volgen van strenge richtlijnen en regels een absolute noodzaak.  Bork is in het bezit van het procescertificaat asbestverwijdering en zo in staat om zorg te dragen voor de verantwoorde verwijdering van asbest in uw situatie of project. Asbest kan op verschillende plaatsen en in verschillende vormen in bouwwerken voorkomen. Denk hierbij aan golfplaten, gevelpanelen, vloerzeil, kit, (stand)leidingen en bitumen.


Een deskundig proces
Voorafgaande aan iedere sanering dient het asbest te worden geïnventariseerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zij bezoeken de locatie, nemen materiaalmonsters, maken foto’s en beoordelen de situatie. Uiteindelijk wordt alle informatie verwerkt in een asbestinventarisatierapport, wat voor ons de basis is voor de sanering. De volgende stap na het inventarisatierapport is het verzorgen van een sloopmelding of aanvraag van een sloopvergunning bij de betreffende gemeente. Na ontvangst van de melding of vergunning kan er binnen enkele dagen gestart worden met de werkzaamheden. Na elke sanering wordt de locatie vrijgegeven conform NEN 2990.

Brandschadesanering

In het geval van een (asbest)brand is het essentieel dat u per direct kunt beschikken over een team van specialisten die de situatie in kaart brengt en maatregelen treft om de impact en verdere verontreiniging na de brand zo veel mogelijk te beperken. We zorgen ervoor dat de locatie van de brand veilig wordt gesteld en intensief gereinigd, wat gebeurt door middel van slopen,‘handpicking’, stofzuigen of afgraven. Ook bij een brandschadesanering wordt de locatie na sanering vrijgegeven conform NEN 2990.

Brandschade sanering

Lithiumsanering

Lithiumsanering

Lithium is het lichtste vaste metaal, zacht en zeer reactief, met een laag smeltpunt. Lithium vormt een gevaar voor de gezondheid; bij blootstelling aan lithium (bijvoorbeeld door de giftige dampen of gassen die vrijkomen bij brand) kunnen er klachten optreden zoals een brandend gevoel in de keel, kortademigheid en roodheid of verbrandingen van de ogen en de huid. Ook brengt lithium het gevaar van ontbranding of explosie met zich mee en vormt het een risico voor het milieu. Bij saneringen waarbij we rekening moeten houden met lithiumhoudende componenten, bijvoorbeeld bij (brand)afval, werken we altijd voorzien van de juiste (persoonlijke) bescherming. Met een (mobiele) kraan inclusief overdrukinstallatie voor elke situatie, sorteren we deze componenten in de verschillende deelstromen. Deze werkzaamheden voeren wij zeer gecontroleerd en volgens wet- en regelgeving uit.

Bent u op zoek naar ruimte voor vooruitgang?

Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. 0528 - 33 12 25

Onze sectoren

Projectontwikkeling

Vanuit een circulair gedachtegoed treedt Bork op het gebied van diverse sloopwerken op als sparringpartner van projectontwikkelaars en aannemers.

Industrie

Bork zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Agrarisch

Bork biedt het deskundige inzicht en vakmanschap om ruimte te maken voor de toekomst van bedrijven
binnen de agrarische sector.

Overheid

Voor de overheid biedt Bork een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Calamiteiten

Bij calamiteiten biedt Bork
net dat beetje extra, door menselijkheid te waarborgen
in een situatie die dat - soms heel urgent - nodig heeft.

Recente projecten

Circulaire demontage / sloop twintig woningen Sleen en Schoonoord
In november 2020 kreeg de Bork Groep de uitnodiging van Stichting Woonservice om in te schrijven op het slopen van 20 woningen. In de uitnodiging werd duidelijk dat het om een circulaire sloop ging. Door de rol die Stichting Woonservice heeft bij Drenthe Woont Circulair zijn zij anders gaan kijken naar sloop en bouw en hun rol in de bouwkolom. Daarom hebben zij gekozen voor een andere vorm van aanbesteden van de te slopen woningen.
Sporthal de Marsch en CBS De Kooi
Bork heeft in 2020 de opdracht gekregen om de sporthal De Marsch in Paterswolde en OBS + GZ De Kooi circulair te demonteren/slopen. De gemeente Tynaarlo heeft deze opdracht via RW Advies B.V. aanbesteed. De sporthal in Paterswolde bestond uit een tweetal hallen (groen en geel) met bijbehorende tribunes, kantine, kleedkamers, etc. De school in Eelde bestond uit een schoolgebouw inclusief een gymzaal.
Circulaire demontage school Ruinerwold
Bij Bork draait alles om het ‘nieuwe slopen’. Dit betekent dat wij niet alleen een gebouw of installatie weghalen, of demonteren, maar ook meedenken in het gehele bouwproces.
Renovatiesloop en asbestsanering Melkhal Enschede
Onze missie bij Bork is het zorgen voor een veilig en duurzaam gebruik van gebouwen. Vanuit die missie, en een prettige samenwerking rondom een sloopproject in het verleden, heeft de Rabobank ons de opdracht gegeven om de oude Melkhal aan de Raiffeisenstraat in Enschede klaar te maken voor een nieuwe invulling.