Milieutechniek

Op veel slooplocaties wordt ruimte gecreëerd voor ontwikkeling en bouw. Ruimte voor vooruitgang. Bij Bork doen we alles wat nodig is om de grond bouwrijp op te leveren op een snelle, goede en op een financieel zo efficiënt mogelijke manier.

Bodemsanering

Bij de (her)ontwikkeling van een locatie kan men bodemvervuiling tegenkomen. Wij kunnen dit in bijna alle gevallen saneren; de specifieke aanpak hangt af van de aard en omvang van de vervuiling. Het in te zetten materieel is voor elk specifiek project voorzien van de juiste filters. Wij beschikken hiervoor over het BRL SIKB-7000 certificaat, waarmee u de garantie heeft dat alle werkzaamheden op een correcte manier worden uitgevoerd. Oftewel, wij hebben de kennis en middelen in huis om ervoor te zorgen dat u verder kunt.

Bodemsanering uitgevoerd door Bork Groep

Uw locatie bouwklaar

Verschillende technieken
Bij bodemverontreiniging bestaan er diverse methoden en technieken om dit te saneren. Deze sanering wordt uitgevoerd op basis van een BUS-melding of saneringsplan conform BRL SIKB-7000 waarbij de werkwijze onder andere afhangt van de omvang, aard en ernst van de vervuiling. De (toekomstige) bestemming van de locatie speelt een rol in de wijze van saneren, evenals het moment of wijze waarop de vervuiling is ontstaan. De vervuilde grond wordt ontgraven onder toezicht van een DLP(-R) die erop toeziet dat alles conform de wet- en regelgeving en het maatregelenpakket van de CROW-400 wordt uitgevoerd. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker waar de grond wordt gereinigd voor hergebruik.

Wij kunnen bij grotere projecten de grond ontdoen van puin door het toepassen van een zeeftechniek waarbij het puin wordt afgevoerd en gerecycled.


Samenwerking met milieukundig begeleider
Een bodemsanering wordt uitgevoerd met een door de opdrachtgever ingeschakelde BRL SIKB-6000 gecertificeerde milieukundig begeleider. De milieukundig begeleider zorgt namens de opdrachtgever ervoor dat de sanering wordt uitgevoerd. De veldwerker voert de sanering uit samen met de DLP(-R), die tevens het hele traject begeleid. Een milieukundig bureau overlegt met het bevoegd gezag, houdt toezicht, neemt monsters en zorgt voor de naleving van de vergunningen. Bij het aantreffen van onvoorziene zaken coördineert het milieukundig bureau dit met het bevoegd gezag en brengt u als opdrachtgever op de hoogte van de voortgang. Aan het eind van het project controleert hij of de saneringsdoelstelling is bereikt en documenteert zijn bevindingen in een evaluatierapport.

Bent u op zoek naar ruimte voor vooruitgang?

Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. 0528 - 33 12 25

Onze sectoren

Projectontwikkeling

Vanuit een circulair gedachtegoed treedt Bork op het gebied van diverse sloopwerken op als sparringpartner van projectontwikkelaars en aannemers.

Industrie

Bork zet haar expertise in om een verbinding te leggen
tussen bouw- en
sloopwerkzaamheden in de industriesector.

Overheid

Voor de overheid biedt Bork een totaalpakket aan expertise om diverse sloopprojecten te faciliteren waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit en het milieu.

Agrarisch

Bork biedt het deskundige inzicht en vakmanschap om ruimte te maken voor de toekomst van bedrijven
binnen de agrarische sector.

Woningcorporaties

Wij zijn een ervaren partner voor woningcorporaties op het gebied van circulair slopen en saneren.

Calamiteiten

Bij calamiteiten biedt Bork
net dat beetje extra, door menselijkheid te waarborgen
in een situatie die dat - soms heel urgent - nodig heeft.

Recente projecten

Circulaire demontage / sloop twintig woningen Sleen en Schoonoord
In november 2020 kreeg de Bork Groep de uitnodiging van Stichting Woonservice om in te schrijven op het slopen van 20 woningen. In de uitnodiging werd duidelijk dat het om een circulaire sloop ging. Door de rol die Stichting Woonservice heeft bij Drenthe Woont Circulair zijn zij anders gaan kijken naar sloop en bouw en hun rol in de bouwkolom. Daarom hebben zij gekozen voor een andere vorm van aanbesteden van de te slopen woningen.
Sporthal de Marsch en CBS De Kooi
Bork heeft in 2020 de opdracht gekregen om de sporthal De Marsch in Paterswolde en OBS + GZ De Kooi circulair te demonteren/slopen. De gemeente Tynaarlo heeft deze opdracht via RW Advies B.V. aanbesteed. De sporthal in Paterswolde bestond uit een tweetal hallen (groen en geel) met bijbehorende tribunes, kantine, kleedkamers, etc. De school in Eelde bestond uit een schoolgebouw inclusief een gymzaal.
Circulaire demontage school Ruinerwold
Bij Bork draait alles om het ‘nieuwe slopen’. Dit betekent dat wij niet alleen een gebouw of installatie weghalen, of demonteren, maar ook meedenken in het gehele bouwproces.
Renovatiesloop en asbestsanering Melkhal Enschede
Onze missie bij Bork is het zorgen voor een veilig en duurzaam gebruik van gebouwen. Vanuit die missie, en een prettige samenwerking rondom een sloopproject in het verleden, heeft de Rabobank ons de opdracht gegeven om de oude Melkhal aan de Raiffeisenstraat in Enschede klaar te maken voor een nieuwe invulling.