Bork circulaire partner
Drenthe Woont Circulair

In 2019 is het project Drenthe Woont Circulair (DWC) van start gegaan. DWC is een initiatief van acht Drentse woningcorporaties, ontstaan vanuit de visie dat de huidige/lineaire bouweconomie niet meer van deze tijd is en dat het anders kan én moet. Deze woningcorporaties nemen de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een circulaire sociale huurwoning. Hoe? Dat gaan ze samen met de consortia onderzoeken. De woningcorporaties dagen de verschillende partijen uit om met innovatieve en circulaire ideeën en oplossingen te komen.

Proeftuin
Het uiteindelijke doel van DWC is het verder ontwikkelen van circulair slopen/bouwen en wonen. Het project omvat circa 40 bestaande woningen die materialen bevatten en daarnaast moeten er circa 70 nieuwbouwwoningen opgeleverd worden. Deze zijn verdeeld over zes projecten van de woningcorporaties. Er is nog geen draaiboek om circulair te slopen, te bouwen en te wonen. Hiervoor wordt binnen de proeftuin dan ook ruimte geboden om dit te onderzoeken. Bijvoorbeeld door materialen uit de te slopen woningen te oogsten en deze vervolgens weer in te zetten in de nieuw te bouwen woningen. Er wordt ruimte gemaakt om te experimenteren om zo te ontdekken welke manieren werken en waar we nog kunnen leren. Dit proces wordt ondersteund door het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. Zij monitoren de projecten en organiseren bijeenkomsten, maar de daadwerkelijke actie van ontwerpen en bouwen dient van de teams zelf te komen.

Inschrijving en ‘wedstrijd’
Eind september 2019 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door DWC. Doel hiervan was het informeren van de geïnteresseerde marktpartijen. Tot eind oktober 2019 hadden deze partijen de tijd om een consortium te vormen. Bork is door drie kartrekkende partijen gevraagd deel te nemen in verschillende consortia. Uit de 31 ingeschreven consortia zijn er uiteindelijk 10 gekozen op basis van een visiedocument. Eind november 2019 mochten deze tien partijen hun visiedocument pitchen aan een jury. Uit deze tien partijen zijn zes consortia gekozen waarvan Bork bij twee is aangesloten! Vervolgens is er door middel van een ‘speeddate’ een match gemaakt tussen de consortia en de woningcorporaties.

Wat is een consortium?
DWC gelooft dat er voor het circulair wonen een interdisciplinaire aanpak nodig is. Daarom heeft de organisatie ingezet op consortia, een groep van tijdelijke aard die samen een bepaald project uitvoeren. In dit geval een bouwteam. In de consortia waar Bork bij is aangesloten, zit ook een sloopopgave. Aan ons de taak om onder andere de woningen circulair te demonteren ten behoeve van hergebruik van de materialen. Daarnaast zijn bij de verschillende consortia architecten, bouwaannemers, installateurs en adviseurs aangesloten. Dit alles om met alle consortia en dus alle partijen te onderzoeken hoe we circulair kunnen bouwen/slopen en wonen.

Nieuwe rol
Dit levert voor Bork een nieuwe rol op. Naast dat Bork de woningen gaat demonteren, wordt Bork ook leverancier van circulaire bouwmaterialen. Door de woningen in het begin van het proces te inventariseren en goed in kaart te brengen, kan inzichtelijk worden gemaakt welke materialen en grondstoffen er beschikbaar zijn. Hiervoor gebruiken we het programma Snagstream. Dit programma geeft ons de mogelijkheid om via een tablet/mobiele telefoon een circulaire opname te doen. In deze opname kunnen we onder andere aangeven welke materialen/grondstoffen er in het pand aanwezig zijn, welke kwaliteit zij vertegenwoordigen en de hoeveelheid. Met deze lijst kunnen de architect en bouwaannemer aan de slag om deze weer opnieuw in te zetten. Zo werken we gezamenlijk met de hele bouwketen naar een circulaire toekomst.

Circulaire marktplaats

Bekijk ons aanbod circulaire producten. Lees meer

Gerelateerde berichten

18 april 2024

Grip op grondstoffen en hergebruik

Lees meer
+
20 maart 2024

Circulaire Bouwinnovatie

Lees meer
+
02 september 2021

Eerste vlog online!

Lees meer
+